Skip to main content

ประกาศ ปรับรูปแบบการเรียนโค้ดดิ้ง และเวลาใหม่

Announcement

สวัสดีครับ ผู้ปกครองทุกท่าน

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เป็นต้นไป เน็กซ์สคูล (NXSCOOL) จะมีการปรับรูปแบบการเรียนรู้ทั้งหมด มาเป็นรูปแบบของเราเอง บางท่านอาจจะพอทราบมาบ้างแล้ว แต่บางท่านผมก็ยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกัน เลยถือโอกาสนี้แจ้งให้ผู้ปกครองทุกท่านทราบครับ

ก่อนที่เราจะอธิบายว่ารูปแบบใหม่นั้นเป็นอย่างไร ขออนุญาตอธิบายที่ไปที่มาให้ทราบก่อนนะครับ

จุดเริ่มต้นของแนวทางใหม่นี้มาจาก ประสบการณ์ในการสอนของผม และทีมงาน ที่สอนกันมาได้ 1 ปีกว่าๆ ก่อนหน้านี้เราทำงานในสายพัฒนาซอฟต์แวร์จริงจัง จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทชื่อ เน็กซ์เจน ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (เว็บไซต์ของเรา)

ใช่ ครับ... เราไม่ได้มีประสบการณ์สอนมากมายขนาดนั้น แต่เราอยากสอนเด็กๆ เพราะกูเกิลเคยกล่าวไว้ว่า

ทักษะโค้ดดิ้ง จะจำเป็นอย่างมากต่อเด็กๆ ในยุคของพวกเขา

การที่เราทำงานด้านนี้โดยตรง เราจึงอยากเป็นส่วนช่วยผลักดันความรู้ในด้านนี้ ให้เป็นทักษะติดตัวน้องๆ

ในช่วงแรก เราลองสอนเป็นลักษณะ workshop ตามความสนใจผู้เรียน การที่พื้นฐานของเด็กแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน จึงจำเป็นที่จะต้องเร่งเนื้อให้ทัน หรือ สอนเกินเวลาอยู่เป็นประจำ ก็ยังรู้สึกว่าผลที่ได้ยังไม่น่าพึงพอใจเท่าไหร่ มีหลายจุดที่เราอยากจะถ่ายทอดแต่เวลาไม่เพียงพอ

สาเหตุที่เรารู้สึกแบบนี้ เพราะว่าเราเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมด้านนี้ เรารู้ดีครับ ว่าผลลัพธ์แบบไหนคือสิ่งที่เราต้องการ เราจึงได้เริ่มเก็บรวบรวมเคสต่างๆ มาวิเคราะห์ และนำมาพัฒนาแนวทางปัจจุบันที่ทำอยู่

เริ่มต้นจากปัญหา

หลังจากที่สอนโค้ดดิ้งสำหรับเด็กมาได้สักระยะหนึ่ง เราพบว่าการสอนในรูปแบบ Workshop (เรียนเป็นเรื่องๆ จบมีผลงาน) หรือ ใช้อุปกรณ์บางอย่างเป็นเครื่องมือในการสอน ยังไม่ใช่แนวทางที่ดีกับตัวผู้เรียนเท่าไหร่ ด้วยเหตุผลทางการตลาด ทำให้ถูกตั้งมาตรฐานว่าจบคอร์ส (ประมาณ 12-16 ช.ม.) น้องต้องทำได้ มีผลงาน ทั้งที่พื้นฐานแต่ละคนนั้น "ไม่เท่ากัน" เด็กที่ตามเนื้อหาไม่ทัน ไม่สามารถทำด้วยตัวเองได้ นี่เป็นจุดที่เรามองว่าเป็นปัญหา

การเรียนโค้ดดิ้งของเด็กควรจะเป็นรูปแบบไหนกัน?

จากปัญหาที่เราพบ ค่อยๆ นำมาเรียบเรียง นำไปสู่การปรับเปลี่ยนมุมมองครั้งสำคัญ ที่เราอยากนำเสนอ

ปรับรูปแบบการเรียนรู้

มองกลับไปในความหมายภาษาอังกฤษ เขาได้บอกอยู่ชัดเจนแล้วว่า Coding Skill นั่นหมายความว่าเราต้องมองมันเป็นทักษะอีกประเภทหนึ่ง ต้องอาศัย รูปแบบการเรียนรู้ เทคนิคการสอน และระยะเวลา เป็นตัวบ่มเพาะทักษะนี้ขึ้นมา เช่นเดียวกับการเรียนภาษาอังกฤษ ดังนั้นการเรียนแบบอัด Workshop ไม่สามารถสร้างทักษะ Coding ที่ดีขึ้นมาได้ การจะเรียน Workshop ได้ดีนั้น ต้องมีระบบความคิดพื้นฐาน และลักษณะนิสัย ที่เหมาะสมต่อการเรียนเสียก่อน จึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดี

ดังนั้นเราจึงตั้งเป้าหมายใหม่ จุดมุ่งหมายของเราจะมองไปที่ "การสร้างนิสัยที่ดีต่อการเรียนรู้" โดยอาศัยกระบวนการเรียนด้านโค้ดดิ้ง เป็นตัวช่วยกระตุ้นให้เกิดคุณลักษณะที่ดีต่อเด็กขึ้นมา

ถ้าเด็กๆ มีคุณลักษณะที่ดีแล้ว เขาจะทำอะไรก็ทำได้ และสามารถทำได้ดีด้วย

การเรียนโค้ดดิ้งอย่างต่อเนื่อง ช่วยสร้างนิสัยอะไรบ้าง?

 1. รู้จักวางแผนและจัดระเบียบความคิดก่อนลงมือทำ (Planning & Organize)
 2. การพึ่งพาตนเอง (Self-Reliance)
 3. คิดอย่างมีตรรกะ มีเหตุและผล (Logical thinking)
 4. มองปัญหาเป็นรูปแบบ มีวิธีแก้แตกต่างกัน (Problem Solving)
 5. ใส่ใจในรายละเอียด (Attention to detail)
 6. ความคิดสร้างสรรค์ (Creative)

ให้การเรียนโค้ดดิ้ง นำไปสู่การสร้างลักษณะนิสัยที่ดีในการเรียนรู้

สำหรับ NXSCOOL จะมีการปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับแนวคิดนี้ โดยแบ่งออกเป็น คอร์ส 3 ประเภท

 1. คอร์สสำหรับเด็กเล็ก (4-12 ปี)
  วัยเด็กสิ่งที่เราจะให้น้ำหนักคือ ทรรศนคติ (Attitude) ของผู้เรียน มากกว่า เนื้อหาที่เรียน โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับความยาก มีการทดสอบวัดระดับก่อนเข้าเรียน ใช้เครื่องมือในการสอนครบทุกอย่าง ตั้งแต่ Unplugged coding (เรียนผ่านสื่อ Physical ต่างๆ ไม่ใช้คอมพิวเตอร์), SCRATCH, Minecraft และ Python
   
 2. คอร์สพื้นฐานสำหรับเด็กโต  (13 ปีขึ้นไป)
  ในเด็กโตเราจะเริ่มให้ความสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้ น้องๆ จะต้องผ่านเนื้อหาเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนด โดยมีเกณฑ์ในการวัดผลก่อน และหลังเรียน
   
 3. Workshop
  พื้นที่สำหรับลองของจริง ใครอยากเรียนอะไร เราจะพยายามใส่ให้ นอกจากนี้เราจะยังมีการร่วมมือกับพาร์ตเนอร์ในการพัฒนารูปแบบการเรียนร่วมกัน

สำหรับผู้ปกครองที่สนใจ สามารถให้น้องๆ มาลองประเมินเพื่อจัดการเรียนให้เหมาะสมกับระดับของน้องได้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) โดยผู้ปกครองลองเลือกเวลาที่สะดวกมาก่อน ทางเราจะยืนยันอีกทีว่าได้ช่วงเวลาไหน โดยแต่ละรอบเราจะรับไม่เกิน 4 - 6 คน

นอกจากนี้เว็บไซต์ NXSCOOL.COM จะทำการปรับปรุงระบบใหม่ ให้สามารถติดตามดูข้อมูลสรุปผลสัมฤทธิ์ของน้องๆ ได้อีกด้วย

ขอบคุณทุกคนมากครับ

ฐิติภัฏ ดอนไพรวัน (ครูเบนท์)
วิศวกรระบบซอฟต์แวร์