Skip to main content

เรียนโค้ดดิ้งด้วย Minecraft Education

Minecraft Education

ปิดเทอมเรียนอะไรดี?

คำถามนี้คงอยู่ในความคิดของผู้ปกครองหลายๆ คน เพราะว่าผู้ปกครองต้องไปทำงาน ปล่อยเด็กไว้ที่บ้านก็ติดเกมส์ ไม่ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์

ช่วงปิดเทอมเป็นช่วงที่ดี ที่ให้เด็กได้สนุกกับการพัฒนาทักษะ และเรียนรู้แบบนอกห้องเรียน ที่ไม่มีในโรงเรียน เพราะวิชาการตามหลักสูตร นักเรียนจะต้องได้เรียนอยู่แล้ว การใช้เวลาช่วงปิดเทอมควรต้องทำให้สนุก ท้าทาย และ สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เป็นกิจกรรมเพื่อทดแทนเวลากับการเล่นเกมของนักเรียน

Digital native generation
ด้วยสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เด็กๆ วัยนี้เติบโตขึ้นมาพร้อมกับเทคโนโลยีต่างๆ รอบตัว

การที่เด็กในวัยนี้มีความเป็นเป็นดิจิทัลเนทีฟ สังคมและการเล่นของเด็กในยุคนี้ต่างจากเดิมมาก มีความคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีเป็นอย่างดี

การเรียนโค้ดดิ้งด้วย Minecraft (ไมน์คราฟต์) จะช่วยให้เรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ฝึกการคิด แก้ปัญหา การคิดแบบลำดับ การดีบัก ฝึกเรื่องความละเอียดรอบคอบ

นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาทักษะชีวิตในด้านต่างๆ อีกด้วย เช่น

 • การคิดเชิงวิเคราะห์ (Computation thinking)
  สร้างทัศนคติ (mindsets) และ กระบวนการคิด (thought process) ในการคิดเชิงวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานที่ขาดไม่ได้ ไม่ว่าอนาคตลูกของคุณจะประกอบอาชีพอะไร
 • ความอุตสาหะ (Perseverance)
  การที่เด็กๆ ได้ค้นพบตัวเองว่าสิ่งใดทำให้เขามีความสุข (Passion) เมื่อรวมเข้ากับความพยายาม สองสิ่งนี้จะพาลูกของคุณไปได้ไกลกว่า
 • ความอยากรู้ (Curiosity)
  เมื่อเด็กมีความใฝ่รู้ในเรื่องต่างๆ ไม่เพียงแค่เรื่อง Coding คุณครูจะช่วยสนับสนุนให้เด็กๆ กล้าตั้งคำถาม มุ่งมั่นใฝ่รู้ ไม่ยึดติดอยู่กับการทำงานแบบเดิมๆ พร้อมปรับตัวเข้ากับทุกการเปลี่ยนแปลง

ลองอ่านบทความเหล่านี้ประกอบ

Minecraft Education Logo

เริ่มต้นฝึกทักษะ Coding และ Critical thinking ด้วย Minecraft Education

คอร์สนี้เด็กๆ จะได้เรียนรู้ทักษะการโค้ดด้วยแนวทาง Mission based learning ซึ่งได้ถูกออกแบบไว้อย่างเป็นขั้นตอน เด็กๆ จะค่อยๆ เพิ่มพูนทักษะในแต่ละด่าน ได้เรียนรู้หลักการพื้นฐานของการเขียนโปรแกรม เช่น การวางแผน, การสร้างเงื่อนไข, การทำซ้ำ, ฟังก์ชั่น และอัลกอริทึ่ม

เนื้อหาที่เรียนยังกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย เกิดการคิดในเชิงวิเคราะห์ (Critical thinking) นอกจากนี้ยังได้ฝึกฝนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอีกด้วย (อ่านไม่ออก ไม่ต้องกังวล ครูของเราสามารถช่วยแปลได้)

รายละเอียดคอร์สเรียน

 • จำนวนชั่วโมงต่อครั้ง: 1.5-2 ช.ม.
 • จำนวนครั้งที่เรียน: 6-8 ครั้ง
 • จำนวนเรียนต่อสัปดาห์ 1 ครั้งต่อสัปดาห์
 • สัดส่วนผู้เรียนต่อกลุ่ม ไม่เกิน 6 คน
 • On-site รอบที่เปิด จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10:00 - 12:00 และ 13:00 - 15:00
 • Live รอบที่เปิด จันทร์ - ศุกร์ เวลา 16:00 - 18:00

 

ค่าเรียน 5,900 บาท

Contact via LINE Chat

 

2